Πολιτική σημείωση ή θέση..

Αυτή η πολιτική σημείωση είναι αποτέλεσμα δύο καθοριστικών επιδράσεων στο άμεσο παρόν που όμως..

1 έτος ago

Γραμμή Τίτο..

Stop sending people to kill me. 
We’ve already captured five of them, one of them with a bomb and another with a rifle. (…) If you don’t stop sending killers, I’ll send one to Moscow, and I won’t have to send a second. — Josip Broz Tito

2 έτη ago

blame game

Η κατάσταση στην επικράτεια τής «Ελληνικής Δημοκρατίας» μάλλον θεωρείται από όλες τις εδώ παρούσες ελίτ ως «τελειωμένη».

2 έτη ago