ασπάλακας

τυφλό σύστημα

Κόμμα

Εμμανουήλ Ροΐδης

σαγαπάμε ‪@yanisvaroufakis‬

Για αυτό σαγαπάμε @yanisvaroufakis….