Το όπιο του λαού

Το (αρχικό) απόσπασμα από την ΕΙΣΑΓΩΓΗ | Κριτική της Εγελιανής φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου, Karl Marx

2 έτη ago

Ο «εχθρός» του λαού

Είναι δύσκολη η ανοχή του διαφορετικού. Προκαλεί τρομακτική δυσφορία, γιατί σε αμφισβητεί, σε από-ταυτοποιεί, σου αφαιρεί….

3 έτη ago