Το μέλλον της Ελλάδας είναι η καταστροφή που της αξίζει.

Σε αυτόν το λαό αξίζει μόνο χλεύη.